...

บ้านกาญจน์กนก 2 เฟส 3

 • ถ.วงแหวนรอบนอก สันกำแพง-ดอยสะเก็ด ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
 • ราคาเริ่มต้น 3.6 ล้าน
 • 053-295-555
...

บ้านกาญจน์กนก 12 เฟส 2

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 3.5 ล้าน
 • 053-142-567
...

บ้านกาญจน์กนก 12 เฟส 3

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 3.5 ล้าน
 • 085-012-0012
...

บ้านกาญจน์กนก 19 มหิดล

 • ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ก่อนถึงเชียงใหม่แลนด์)
 • ราคาเริ่มต้น 3.1 ล้าน
 • 062-770-8000
...

บ้านกาญจน์กนก 20 รวมโชค

 • ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 4.7 ล้าน
 • 093-136-9302
...

บ้านกาญจน์กนก 21 แม่เหียะ

 • ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 3.3 ล้าน
 • 053-275-880
...

บ้านกาญจน์กนก 22 บ้านยวม-สันกำแพง

 • ต.ไชยสถาน อ.สารภี
 • ราคาเริ่มต้น 3.2 ล้าน
 • 099-232-2000
...

โครงการนวรัตน์

 • ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ติด ม.นอร์ท)
 • ราคาเริ่มต้น 2.5 ล้าน
 • 053-441-180
...

กาญจน์กนกวิลล์ 12 สันโป่ง

 • ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 3 ล้าน
 • 053-298-288
...

กาญจน์กนกวิลล์ 13 น้ำโฮม

 • ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง(สายใหม่) ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 3 ล้าน
 • 053-101-111
...

กาญจน์กนกวิลล์ 14 น้ำโฮม

 • ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง(สายใหม่) ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 2.6 ล้าน
 • 053-102-420
...

กาญจน์กนกวิลล์ 15 หนองผึ้ง

 • ถ.เชียงใหม่-ลำพูน(ต้นยาง) ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 3 ล้าน
 • 053-325-550
...

กาญจน์กนกวิลล์ 16 หนองจ๊อม

 • ถ.เชียงใหม่-พร้าว ซ.สหกรณ์2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 2.9 ล้าน
 • 053-353-050
...

กาญจน์กนกวิลล์ 17 สันนาเม็ง

 • ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ซ.บ้านเหมืองห้า ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 2.9 ล้าน
 • 053-038-090
...

กาญจน์กนกวิลล์ 18 สันผักหวาน

 • ถ.วงแหวนรอบนอก หางดง-สารภี ซ.เทศบาลสันผักหวาน
 • ราคาเริ่มต้น 3 ล้าน
 • 062-851-1888
...

กาญจน์กนกวิลล์ 19 ท่าวังตาล

 • ถ.วงแหวนรอบกลาง (ตรงข้ามเวียงกุมกาม) ซ.บ้านกลาง
 • ราคาเริ่มต้น 2.7 ล้าน
 • 099-051-1900
...

กาญจน์กนกวิลล์ 20 บ่อสร้าง-สันกำแพง

 • ถ.สันกำแพงสายเก่า ซ.วัดพระนอนแม่ปูคา
 • ราคาเริ่มต้น 2.6 ล้าน
 • 063-302-2200
...

กาญจน์กนกวิลล์ 21 บ้านท่อ-สันทราย

 • ซ.วัดบ้านท่อ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
 • ราคาเริ่มต้น 2.3 ล้าน
 • 062-021-1000
...

กาญจน์กนกวิลล์ 22 ถ.วงแหวนรอบนอก-หนองผึ้ง

 • ถ.วงแหวนรอบนอก ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
 • ราคาเริ่มต้น 2.3 ล้าน
 • 063-512-0022
...

กาญจน์กนกวิลล์ 23 สันกำแพงสายใหม่

 • ถ.สันกำแพงสายใหม่ เลียบน้ำโฮม
 • ราคาเริ่มต้น 3.2 ล้าน
 • 088-023-0023
...

กาญจน์กนกวิลล์ 24 ดอนแก้ว-แม่ริม

 • ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 2.8 ล้าน
 • 092-024-0024
ตอนนี้แสดงอยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมด   2   หน้า