...

กาญจน์กนกทาวน์ 2 แม่ริม

 • ถ.เชียงใหม่-แม่ริม ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (หลังแม็คโครแม่ริม)
 • ราคาเริ่มต้น 1.6 ล้าน
 • 053-298-288
...

กาญจน์กนกทาวน์ 3 สุเทพ

 • ถ.เลียบคลองชลประทาน ซ.บ้านช่างทอง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 2.3 ล้าน
 • 053-271-210
...

กาญจน์กนกทาวน์ 4 หนองจ๊อม

 • ถ.เชียงใหม่-พร้าว ซ.สหกรณ์2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 1.7 ล้าน
 • 053-353-120
...

วันพลัส เจ็ดยอด 4

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ซ.โพธาราม 2 อ.เมืองเชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 1.7 ล้าน
 • 053-216-710
...

วันพลัส คำเที่ยง

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมืองเชียงใหม่ (ตรงข้ามรพ.ลานนา)
 • ราคาเริ่มต้น 1.4 ล้าน
 • 053-211-041
...

วันพลัส บิสสิเนสพาร์ค 2

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมืองเชียงใหม่ (หลังบิ๊กซีเอ็กตร้า)
 • ราคาเริ่มต้น 1.5 ล้าน
 • 053-248-884
...

วันพลัส บิสสิเนสพาร์ค 4

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมืองเชียงใหม่ (หลังบิ๊กซีเอ็กตร้า)
 • ราคาเริ่มต้น 1.5 ล้าน
 • 053-248-884
...

วันพลัส เจ็ดยอด 1

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ซ.อนุสาวรีย์สิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 1.7 ล้าน
 • 053-216-710
...

วันพลัส เจ็ดยอด 3

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ซ.โพธาราม 2 อ.เมืองเชียงใหม่
 • ราคาเริ่มต้น 1.8 ล้าน
 • 053-216-710
...

วันพลัส นายน์ทีน 1 มหิดล

 • ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ก่อนถึงเชียงใหม่แลนด์)
 • ราคาเริ่มต้น 1.6 ล้าน
 • 053-279-111
...

วันพลัส นายน์ทีน 2 มหิดล

 • ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ก่อนถึงเชียงใหม่แลนด์)
 • ราคาเริ่มต้น 1.7 ล้าน
 • 053-279-111
...

วันพลัส นายน์ทีน 3 มหิดล

 • ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ก่อนถึงเชียงใหม่แลนด์)
 • ราคาเริ่มต้น 1.9 ล้าน
 • 053-279-111
...

วันพลัส นายน์ทีน 4 มหิดล

 • ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ก่อนถึงเชียงใหม่แลนด์)
 • ราคาเริ่มต้น 1.7 ล้าน
 • 053-279-111
...

วันพลัส สวนดอก 3

 • ถ.สวนดอก ซ.2 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ (ซ.ตรงข้ามรพ.ประสาทฯ)
 • ราคาเริ่มต้น 2.9 ล้าน
 • 053-248-844
...

วันพลัส คลองชล 1

 • ถ.ชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ราคาเริ่มต้น 4.2 ล้าน
 • 053-248-844
ตอนนี้แสดงอยู่หน้าที่ 2 จากทั้งหมด   3   หน้า