Hot Deals

กาญจน์กนกวิลล์ 12 สันโป่ง

  • ถ.เชียงใหม่-ฝาง ก่อนถึงเทศบาลสันโป่ง
  • ราคาปกติ: 3,478,000 บาท
  • ราคาพิเศษ: 3,019,100

วันพลัสคอนโด คลองชล 1

  • ถ.เลียบคลองชลประทาน (700 เมตร จากประตู มช.)
  • ราคาปกติ: 4,780,000 บาท
  • ราคาพิเศษ: 3,499,000

วันพลัสคอนโด คำเที่ยง

  • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตรงข้ามรพ.ลานนา
  • ราคาปกติ: 2,175,000 บาท
  • ราคาพิเศษ: 1,699,000
>