Hotdeal

ส่วนลด 100,000

กาญจน์กนกวิลล์ 10 สันผักหวาน

 • ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.สันผักหวาน
 • ราคาปกติ: 3,522,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,422,000
ส่วนลด 100,000

กาญจน์กนกวิลล์ 10 สันผักหวาน

 • ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.สันผักหวาน
 • ราคาปกติ: 3,464,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,364,000
ส่วนลด 100,000

กาญจน์กนกวิลล์ 12 แม่ริม

 • ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันโปง อ.แม่ริม
 • ราคาปกติ: 3,185,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,085,000
ส่วนลด 100,000

กาญจน์กนกวิลล์ 12 แม่ริม

 • ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันโป่ง แม่ริม
 • ราคาปกติ: 2,870,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,770,000
ส่วนลด 100,000

บ้านกาญจน์กนก 2 เฟส 3

 • ถ.วงแหวนรอบนอก สันกำแพง-ดอยสะเก็ด
 • ราคาปกติ: 3,620,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,520,000
ส่วนลด 100,000

บ้านกาญจน์กนก 2 เฟส 3

 • ถ.วงแหวนรอบนอก สันกำแพง-ดอยสะเก็ด
 • ราคาปกติ: 3,527,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,427,000
ส่วนลด 100,000

บ้านกาญจน์กนก 2 เฟส 3

 • ถ.วงแหวนรอบนอก สันกำแพง-ดอยสะเก็ด
 • ราคาปกติ: 3,469,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,369,000
ส่วนลด 100,000

บ้านกาญจน์กนก 2 เฟส 3

 • ถ.วงแหวนรอบนอก สันกำแพง-ดอยสะเก็ด
 • ราคาปกติ: 3,547,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,447,000
ส่วนลด 100,000

บ้านกาญจน์กนก 2 เฟส 3

 • ถ.วงแหวนรอบนอก สันกำแพง-ดอยสะเก็ด
 • ราคาปกติ: 3,443,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,343,000
ส่วนลด 100,000

บ้านกาญจน์กนก 19

 • ถ.มหิดล 200 ม. ก่อนถึงเชียงใหม่แลนด์
 • ราคาปกติ: 4,748,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 4,648,000
ส่วนลด 100,000

บ้านกาญจน์กนก 19

 • ถ.มหิดล 200 ม. ก่อนถึงเชียงใหม่แลนด์
 • ราคาปกติ: 4,018,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,918,000
ส่วนลด 100,000

กาญจน์กนกทาวน์ 2

 • ถ.เชียงใหม่-ฝาง หลังแม็คโครแม่ริม
 • ราคาปกติ: 2,322,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,222,000
ส่วนลด 100,000

กาญจน์กนกทาวน์ 2

 • ถ.เชียงใหม่-ฝาง หลังแม็คโครแม่ริม
 • ราคาปกติ: 2,296,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,196,000
ส่วนลด 100,000

คอนโดวันพลัส สวนดอก 2

 • ซ.หลังวัดสวนดอก
 • ราคาปกติ: 2,702,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,602,000
ส่วนลด 100,000

บ้านสวนกรีนเนอร์รี่ฮิลล์

 • ถ.เลียบคลองชลประทาน ซ.ชมดอย ศูนย์ประชุมเชียงใหม่
 • ราคาปกติ: 7,970,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 7,870,000
ส่วนลด 100,000

คอนโดวันพลัส คำเที่ยง

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตรงข้าม รพ.ลานนา
 • ราคาปกติ: 2,040,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 1,940,000
ส่วนลด 100,000

คอนโดวันพลัส บิสสิเนสพาร์ค 2

 • ในโครงการเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค
 • ราคาปกติ: 1,611,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 1,511,000
ส่วนลด 100,000

คอนโดวันพลัส บิสสิเนสพาร์ค 2

 • ในโครงการเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค
 • ราคาปกติ: 2,307,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,207,000
ส่วนลด 100,000

อาคารพาณิชย์ บิสพอยท์ 1

 • สี่แยกอุโมงค์บวกครก ถ.วงแหวนรอบกลาง
 • ราคาปกติ: 3,851,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,751,000
ส่วนลด 100,000

อาคารพาณิชย์ บิสพอยท์ 4

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ติดไทวัสดุ
 • ราคาปกติ: 3,863,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,763,000
ส่วนลด 100,000

อาคารพาณิชย์ บิสพอยท์ 4

 • ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ติดไทวัสดุ
 • ราคาปกติ: 3,863,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,763,000
ส่วนลด 100,000

อาคารพาณิชย์ บิสพอยท์ 7

 • ถ.เชียงใหม่-ฝาง สี่แยกกองพันสัตว์ต่าง
 • ราคาปกติ: 3,090,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,990,000
ส่วนลด 100,000

อาคารพาณิชย์ บิสพอยท์ 7

 • ถ.เชียงใหม่-ฝาง สี่แยกกองพันสัตว์ต่าง
 • ราคาปกติ: 3,090,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,990,000
ส่วนลด 100,000

อาคารพาณิชย์ วันพลัสคลองชล

 • ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมืองเชียงใหม่
 • ราคาปกติ: 7,118,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 7,018,000
ส่วนลด 100,000

อาคารพาณิชย์ วันพลัสคลองชล

 • ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.เมืองเชียงใหม่
 • ราคาปกติ: 7,820,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 7,720,000
ส่วนลด 100,000

อาคารพาณิชย์ หน้าวันพลัส มช.

 • ถ.เลียบคลองชลประทาน
 • ราคาปกติ: 4,612,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 4,512,000
ส่วนลด 100,000

อาคารพาณิชย์ เจ็ดยอด

 • ซ.รร.พาณิชยการลานนา อ.เมืองเชียงใหม่
 • ราคาปกติ: 3,509,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,409,000
>