ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ บ้านสวนกรีนเนอร์รี่ฮิลล์
ที่ตั้งโครงการ ถ.เลียบคลองชลประทาน ซ.ชมดอย
เนื้อที่โครงการ 2-0-97 ไร่
พื้นที่ใช้สอย 213.63 ตารางเมตร
จำนวนยูนิต 76 ยูนิต
ติดต่อสำนักงานขาย 053-111-051

แบบแปลน
ราคา 7.8 ล้านบาท

ที่ตั้ง

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติเชียงใหม่ 0.50 กม.
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 2.00 กม.
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 2.30 กม.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.50 กม.
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2.70 กม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2.90 กม.
เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซนเตอร์ 3.00 กม.
เซ็นทรัล กาดสวนแก้ว 4.00 กม.
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 4.50 กม.

ติดต่อเรา

ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล
เรื่อง
ข้อความ