กาญจน์กนกวิลล์

      บ้านสไตล์ Modern ก่อสร้างแบบ cast in place ตามมาตรฐานสากล

โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 17 สันนาเม็ง
ที่ตั้งถ.เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด
ราคา เริ่มต้น 2.4 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 038 090

โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 16 หนองจ๊อม
ที่ตั้ง ถ.เชียงใหม่ – พร้าว
ราคา เริ่มต้น 2.4 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 353 050

พรีเซล 13 ม.ค. นี้  

โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 14 น้ำโฮม
ที่ตั้ง ถ.สันกำแพงสายใหม่-น้ำโฮม
ราคา เริ่มต้น 2.3 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 102 420

โครงการ นวรัตน์
ที่ตั้ง ถ.เชียงใหม่-หางดง มหาวิทยาลัยนอร์ท
ราคา เริ่มต้น 2.2 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 441 180
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 10 สันผักหวาน
ที่ตั้ง ซอยวังตาล ถ.เชียงใหม่-หางดง
ราคา เริ่มต้น 2.6 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 442 424
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 11 สันนาเม็ง
ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด
ราคา 2 ยูนิตสุดท้าย 2.5 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 352 587
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 12 สันโป่ง
ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-ฝาง
ราคา เริ่มต้น 2.0 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 299 902
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 13 น้ำโฮม
ที่ตั้ง สันกำแพงสายสายใหม่
ราคา เริ่มต้น 2.7 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 101 111
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 15 หนองผึ้ง
ที่ตั้ง ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ใกล้สี่แยกกองทราย
ราคา เริ่มต้น 2.5 ล้านบาท
โทรศัพท์ 053 325 550
โครงการ บ้านกาญจน์กนก 1
ที่ตั้ง ถนนสันกำแพงสายใหม่
Sold Out
โครงการ บ้านกาญจน์กนก 4
ที่ตั้ง ถนนสันกำแพงสายใหม่
Sold Out
โครงการ บ้านกาญจน์กนก 8 เจ็ดยอด
ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
Sold Out
โครงการ บ้านกาญจน์กนก 12
ที่ตั้ง ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
Sold Out
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 1 ท่ารั้ว
ที่ตั้ง วงแหวนรอบนอก สันกำแพง-ดอยสะเก็ด ใกล้ตลาดท่ารั้ว
Sold Out
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 2 สันทรายน้อย
ที่ตั้ง ถนนวงแหวนรอบนอก
Sold Out
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 3 ท่าวังตาล
ที่ตั้ง วงแหวนรอบใน ตรงข้ามเวียงกุมกาม
Sold Out
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 4 น้ำโฮม
ที่ตั้ง ถนนสันกำแพงสายใหม่
Sold Out

โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 5 น้ำโฮม2
ที่ตั้ง ถนนสันกำแพงสายใหม่
Sold Out

โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 6 เหมืองแก้ว
ที่ตั้ง วงแหวนรอบนอก แม่ริม-แม่โจ้
Sold Out
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 7 หารแก้ว
ที่ตั้ง หางดง ตรงข้าม มหาวิทยาลัยนอร์ท
Sold Out
โครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 9 สันกลาง
ที่ตั้ง สันกำแพงสายเก่า(ซอยเรื่อนแพ1)
Sold Out