รวมพลังโครงการทำดี เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9
บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสมทบคลังเลือดของสภากาชาดไทย และเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่น