images/concept/DSC_4816.jpg
          คือการก่อสร้างสำเร็จรูป เป็นระบบการก่อสร้างที่นิยมกันมากในต่างประเทศ และได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น พื้นสำเร็จรูป ผนังสำเร็จรูป การเลือกใช้งานแต่ละระบบขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขของสภาพการก่อสร้างต่างๆเช่น สภาพพื้นที่ดิน สภาพภูมิอากาศ สภาพความพร้อมของผู้ใช้เทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและ ค่าแรงงานและสภาพการแข่งขันเรื่องเวลา

          การเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่ถูกต้องกับงานจะส่งผลให้ประหยัดค่าวัสดุไม่เหลือเศษ สามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกชิ้นส่วน การทำงานมีระบบ ลดต้นทุนค่าแรงคนงาน ย่นระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้ต้นทุนการ ก่อสร้างโดยรวมลดลง

          ระบบส่วนใหญ่ที่บ้านกาญจน์กนกเลือกใช้จะเป็นระบบผนังและพื้นสำเร็จรูปมาทำงานร่วมกัน ปราศจากเสาบริเวณมุมของห้อง เพราะ ผนังจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างรับน้ำหนัก กรณีที่เป็นอาคาร 2 ชั้น น้ำหนักจากหลังคาและผนังชั้นบนจะส่งต่อมายังผนังชั้นล่างแล้ว ค่อยลงตอม่อและฐานราก

 

ข้อดีของระบบ Prefabrication
images/concept/DSC_4816.jpg
มุมห้องไม่มีเสารกตา สามารถวางตู้ไว้ชิดมุมห้องได้
ก่อสร้างรวดเร็ว แข็งแรงกว่าก่ออิฐคอนกรีตสำเร็จรูป
ได้มาตรฐาน
งานวางท่อร้อยสายไฟจากโรงงาน ไม่ต้องสกัด
ไม่เกิดรอยร้าวภายใน
ผิวเรียบเนียน ไม่มีรอยแตกมุมหน้าต่าง
ถังขยะสำเร็จรูป ฝาปิดเปิดง่าย ไม่ต้องยกถุงขยะสูง
ฉีดน้ำทำความสะอาดง่าย
ห้องน้ำสำเร็จรูป ไร้รอยต่อ ยกขอบกันน้ำรั่วซึมจากโรงงาน
ไม่มีขยะและฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง หน้างานไม่เปียก
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผนังคอนกรีต ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก
และ ป้องกันเสียงจากภายในเล็ดลอดออกไป
ดีกว่าผนังก่ออิฐและไม้
ประหยัดค่าแรงงาน ก่ออิฐ ฉาบปูน ตีไม้แบบคาน,เสา,
ทับหลัง ทำให้ได้บ้านที่ราคาถูกลงมาก
ก่อสร้างรวดเร็ว ลดเวลาการทำงานทั้งระบบของงาน
โครงสร้างอาคาร ทำให้มีเวลาเหลือในการเก็บงานที่ต้องใช้
ความปราณีต
วัสดุพื้นฐานของบ้านนั้นคือ คอนกรีต ดังนั้นจึงสามารถทน
ไฟได
้ มากกว่าวัสดุก่อสร้างบ้านแบบเดิมเช่น ไม้และอิฐ
คุณสมบัติที่ดีของผนังคอนกรีตเสริมเหล็กคือ สามารถ
ป้องกัน ความร้อนจากภายนอกได้สูง
จึงทำให้ประหยัดไฟ
ได้มากยิ่งขึ้น
เนื่องจากผนังคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชิ้นมีการยึดต่ออย่าง
แน่นหนา และแนบสนิท
จึงวางใจเรื่องน้ำซึมจากภายนอก
เข้ามาภายในบ้านซึ่ง เป็นสาเหตุของสีหลุดร่อน
เนื่องจากผนังที่เป็นแผ่นเดียวกันจึงหมดปัญหาเรื่องผนังร้าว
ดังนั้นการซ่อมบำรุงจึงมีเพียงการทาสีใหม่เมื่อสีซีดจาง
เท่านั้น
เนื่องจากระบบการก่อสร้างที่เร็วและมีมลภาวะจากเสียง
และฝุ่นน้อยมาก จึงมั่นใจได้ว่าแม้มีการก่อสร้างก็จะส่งผล
กระทบน้อยมาก
 

images/concept/cast1.jpg

         คือ การก่อสร้างโดยใช้ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการตั้งแบบ และหล่อคอนกรีต ณ ที่หน้างานจริง โดยออกแบบให้ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงแทนเสาและคาน ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาและแรงงานในการหล่อเสา คาน และการก่ออิฐทั้งนี้ยังมีคุณสมบัติทางการใช้งานที่ดีกว่าบ้านที่ใช้เสา คาน และการก่ออิฐ มากมาย จึงทำให้ในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ จึงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางอันเนื่องมาจากข้อดีของวิธีนี้

 

 


 

ข้อดีของระบบ Cast in Place Construction System
images/concept/cast1.jpg
มุมห้องไม่มีเสารกตา สามารถวางตู้ไว้ชิดมุมห้องได้
ก่อสร้างรวดเร็ว แข็งแรงกว่าก่ออิฐคอนกรีตสำเร็จรูป
ได้มาตรฐาน
งานวางท่อร้อยสายไฟจากโรงงาน ไม่ต้องสกัด
ไม่เกิดรอยร้าวฝังใน
ผิวเรียบเนียน ไม่มีรอยแตกมุมหน้าต่าง
ถังขยะสำเร็จรูป ฝาปิดเปิดง่าย ไม่ต้องยกถุงขยะสูง
ฉีดน้ำทำความสะอาดง่าย
ห้องน้ำสำเร็จรูป ไร้รอยต่อ ยกขอบกันน้ำรั่วซึมจากโรงงาน
ไม่มีขยะและฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง หน้างานไม่เปียก
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผนังคอนกรีต ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก
และ ป้องกันเสียงจากภายในเล็ดลอดออกไป
ดีกว่าผนังก่ออิฐและไม้
ประหยัดค่าแรงงาน ก่ออิฐ ฉาบปูน ตีไม้แบบคาน,เสา,
ทับหลัง ทำให้ได้บ้านที่ราคาถูกลงมาก
ก่อสร้างรวดเร็ว ลดเวลาการทำงานทั้งระบบของงาน
โครงสร้างอาคาร ทำให้มีเวลาเหลือในการเก็บงานที่ต้องใช้
ความปราณีต
วัสดุพื้นฐานของบ้านนั้นคือ คอนกรีต ดังนั้นจึงสามารถทน
ไฟได
้ มากกว่าวัสดุก่อสร้างบ้านแบบเดิมเช่น ไม้และอิฐ
คุณสมบัติที่ดีของผนังคอนกรีตเสริมเหล็กคือ สามารถ
ป้องกัน ความร้อนจากภายนอกได้สูง
จึงทำให้ประหยัดไฟ
ได้มากยิ่งขึ้น
เนื่องจากผนังคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชิ้นมีการยึดต่ออย่าง
แน่นหนา และแนบสนิท
จึงวางใจเรื่องน้ำซึมจากภายนอก
เข้ามาภายในบ้านซึ่ง เป็นสาเหตุของสีหลุดร่อน
เนื่องจากผนังที่เป็นแผ่นเดียวกันจึงหมดปัญหาเรื่องผนังร้าว
ดังนั้นการซ่อมบำรุงจึงมีเพียงการทาสีใหม่เมื่อสีซีดจาง
เท่านั้น
เนื่องจากระบบการก่อสร้างที่เร็วและมีมลภาวะจากเสียง
และฝุ่นน้อยมาก จึงมั่นใจได้ว่าแม้มีการก่อสร้างก็จะส่งผล
กระทบน้อยมาก


 

 

  โครงการคุณภาพจากกาญจน์กนก


กาญจน์กนก 2
บ้านจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบนอก
สันกำแพง-ดอยสะเก็ด
ที่นี่...คืออาณาจักร แห่งการอยู่อาศัย สไตล์รีสอร์ท


กาญจน์กนก 5
บ้านสวนกรีนเนอร์รี่ฮิลล์
คอนโดมิเนียมบนถนนเลียบคลอง
ชลประทาน


เดอะทรีโอ
คอนโดมิเนียมบนทำเลที่ดีที่สุด...
บนถนนห้วยแก้ว แวดล้อมด้วย
ความสะดวกสบายรอบทิศกาญจน์กนก 7 -วันพลัส
คอนโดตกแต่งพร้อม ถนนเลียบคลองชลประทาน
เพียง 700 เมตร จากประตู มช.(ประตู ปตท.)


กาญจน์กนก 8เจ็ดยอด
ซอย รร.พาญิชย์การลานนา
ติดกรมทางหลวงชนบท บ้านในเมือง สงบเงียบสบายทุกการเดินทางบิส พอยท์
แยกทางลอดอุโมงบวกครก
ถนนสันกำแพงสายเก่ากาญจน์กนก 9 วันพลัสสวนดอก
คอนโดสังคมคุณภาพ ในบรรยกาศส่วนตัว
เพียง 300 ม.จาก รพ.ประสาทฯ


กาญจน์กนก 10 วันพลัสสวนดอก 2
คอนโดสังคมคุณภาพ ในบรรยกาศส่วนตัว
เพียง 300 ม.จาก รพ.ประสาทฯ


กาญจน์กนก 11 วันพลัสเจ็ดยอด
คอนโดคุณภาพ บนทำเล ราคา ที่เป็นไปได้สำหรับทุกคน
700ม. จาก ถ.เชียงใหม่-ลำปาง


กาญจน์กนก 14 วันพลัส มช.
คอนโดคุณภาพ พร้อมชีวิตอิสระ เดินทางสะดวกสบาย
ถ.เลียบคลองชลประทาน ซ.ประตูไผ่ล้อม


กาญจน์กนก 15 วันพลัสมหิดล
คอนโดคถณภาพ ติดถนนมหิดลเดินทางสะดวก สังคมส่วนตัว
ติดถนนมหิดล 900 เมตรจากสี่แยกแิอร์พอร์ต


กาญจน์กนก 16 วันพลัสบิสสิเนส พาร์ค
คอนโดคุณภาพ บนทำเลศักยภาพ กลางศูนย์รวมแหล่งเศรฐกิจ
ตรงข้าม ร.ร. วชิรวทย์(มัธยม) ในโครงการเชียงใหม่บิสสิเนส พาร์ค


กาญจน์กนกวิลล์ 1
บ้านจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบนอก
สันกำแพง-ดอยสะเก็ด


กาญจน์กนกวิลล์ 3
บ้านจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบใน ตรงข้ามเวียงกุมกาม


กาญจน์กนกวิลล์ 4
บ้านจัดสรรบนถนน สันกำแพงสายใหม่
น้ำโฮม


กาญจน์กนกวิลล์ 6
บ้านจัดสรรบนถนน วงแหวนรอบนอก แม่ริม-แม่โจ้


กาญจน์กนกวิลล์ 7
หารแก้ว หางดง บนถนน เชียงใหม่-หางดง


กาญจน์กนกวิลล์ 8
แม่โจ้ ถนน เชียงใหม่-พร้าว