บ้านกาญจน์กนก
      แบบบ้านบ้านคุณภาพกาญจน์กนก ทั้งหมด 4 แบบบ้าน ออกแบบบ้านเพื่อความต้องการที่ตรงใจท่าน ทุกหลังสร้างด้วยระบบ Cast in Place และ Prefabrication สร้างตามมาตราฐานของกาญจน์กนก ตววจสอบความสมบูรณ์ก่อน ส่งมอบให้กับลูกค้าโครงการ
images/house_type/home15.jpg
แบบบ้าน ธวินกาญจน์
2 ชั้น, 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ
พื้นที่รวม 141 ตร.ม.
images/house_type/home16.jpg
แบบบ้าน ลลิกาญจน์ A1
2 ชั้น, 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ
พื้นที่รวม 155 ตร.ม.
images/house_type/home13.jpg
แบบบ้าน รรินกาญจน์
2 ชั้น, 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ
พื้นที่รวม 187 ตร.ม.
images/house_type/home14.jpg
แบบบ้าน ลลิกาญจน์
2 ชั้น, 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ, พื้นที่รวม 155 ตร.ม.
images/house_type/home12.jpg
แบบบ้าน กาญจน์รริน
2 ชั้น, 3 ห้องนอน,3 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ
พื้นที่รวม 170 ตร.ม.
 
 

      กาญจน์กนกวิลล์
      บ้านที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ในแบบบ้านที่สวยงาม กว้างขวางในราคาที่คุ้มคต้าที่สุด

images/house_type/homev08.jpg
แบบบ้าน นภากาญจน์ A1+
2 ชั้น, 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ
พื้นที่รวม 152 ตร.
images/house_type/homev10.jpg
แบบบ้าน นภากาญจน์ B1
2 ชั้น, 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ
พื้นที่รวม 152 ตร.
images/house_type/homev11.jpg
แบบบ้าน นวกาญจน
2 ชั้น, 3 ห้องนอน, 3 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ
พื้นที่รวม 151 ตร.;
images/house_type/homev09.jpg
แบบบ้าน นภากาญจน์ A2
2 ชั้น, 3 ห้องนอน,3 ห้องน้ำ, 1 ที่จอดรถ
พื้นที่รวม 145 ตร.ม.
images/house_type/homev01.jpg
แบบบ้าน มนธกาญจน์ A2
2 ชั้น, 4 ห้องนอน, 4 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ
พื้นที่รวม 203 ตร
images/house_type/homev04.jpg
แบบบ้าน มนธกาญจน์ A3+
2 ชั้น, 3 ห้องนอน,3 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ
พื้นที่รวม 152 ตร.ม.
 
     
 

      กาญจน์กนกทาวน์
      ทาวน์โฮมคุณภาพในรูปแบบโมเดิร์น และทันสมัย ด้าน หน้ากว้าง 5.7 เมตร

images/house_type/homet1.jpg
กาญจน์กนกทาวน์ หน้ากว้าง 5.7 เมตร
2 ชั้น, 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ, พื้นที่รวม 120 ตร.ม.
images/house_type/homet19.jpg
กาญจน์กนกโครงการ 19 ทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5.7 เมตร
2 ชั้น, 3 ห้องนอน, 2 ห้องน้ำ, 2 ที่จอดรถ, พื้นที่รวม 120 ตร.ม.